Påmeldingen til årets Furusjøen Rundt-renn er nå stengt. 
Muligheter for etteranmelding i sekretariatets åpningstider. 

Registration for this year's Furusjøen Rundt competitions are now closed.
Opportunities for late entry in the Secretariat's opening hours.

Velkommen tilbake! 
Welcome back!