Rennet
Rennet
20. februar 2021

Fra 12. oktober 2020 er det åpnet for utendørsarrangementer for inntil 600 personer fordelt på kohorter med inntil 200 i hver.
Furusjøen Rundt planlegger vinterens renn ut i fra disse bestemmelsene. Dersom det kommer endringer på disse vedtakene vil Furusjøen Rundt endre seg i forhold til disse.
Påmeldingen til vinterens renn åpner 2. november 2020, og arrangøren må iverksette ulike tiltak jfr. smittevernsreglene.
På nettsiden vil du finne svar på de ulike tilpasningene arrangøren må gjøre.

Furusjøen Rundt-rennet går i et fantastisk terreng på Kvamsfjellet som ligger ved inngangen til Rondane nasjonalpark, et av Norges vakreste fjellområder. Velg mellom 45 km, en del av Visma Ski Classics Challengers og er seedingsrenn, 20 km eller 12 km i klassisk stilart med traseer gjennom et vinterlig landskap som varierer fra skogkledde åser til snaufjell.

Drikkestasjoner
Toaletter
Kafé/mat
Førstehjelp
Garderobe/dusj
Rennkontor
Start og mål
Mat- og drikkestasjoner
Bra publikumsplass
Parkering
12 km
20 km
45 km
Informasjon
Visma Ski Classics Challengers

The Visma Ski Classics Challengers series is designed to take a bigger responsibility for the sport itself, connect and promote long-distance skiing and roller-skiing events around the world, giving the opportunity for an unlimited number of events to be part of the Visma Ski Classics brand.

Visma Ski Classics celebrate its 11th season as the long distance skiing championship (Season XI, 2020/2021), combining a maximum amount of 12 events into a Professional tour for Pro Teams. The uniqueness about the concept is that professional and recreational skiers both take part in the events, standing on the starting line together, facing the same weather conditions and courses, all genders alike.

All events

Visma Ski Classics MyPages

Once you have registered and connected your profile, you can start enjoying the MyPages features.
All skiers taking part in Visma Ski Classics Pro Tour and Challengers events can create an account to keep track of their results, collect diplomas and pins and view their own SC Ranking.
Login: mypages.vismaskiclassics.com

Ski Classics Challengers points

Ski Classics points are awardet according to the points in the table.

Other rules and regulations: vismaskiclassics.com/rules

Athletes must act in accordance with the rules of Ski Classics, FIS and race specific rules for Furusjøen Rundt Ski.

SC Ranking:

 

Rennmagasinet

Magasinet for Furusjøen Rundt-rennet 2021 er under arbeid

For 2020: Her er all nødvendig informasjon om årets renn samlet sammen i RENNMAGASINET.

Du kan lese magasinet online, eller laste ned pdf.

Løypebeskrivelse

Løypebeskrivelse Furusjøen Rundt-rennet

Fra start går det 10 spor utover Orvillingen, videre slakt nedover mot Vassmillom. Her deler traséen seg i to. Turrennet på 20 km går mot Vålåsjøen, mens seedingsrennet på 45 km fortsetter mot Kringseter og løypas første stigning opp til Smukksjøen.

Trim- og familierennet over 12 km svinger av fellesløypen ved Skjemtjønna i retning mot Hovde.
Etter en fartsfylt nedkjøring mot Fryosen, krysser løypa elva Frya i sørenden av Furusjøen, og går så inn på felles løype igjen ned mot matstasjonen Fuel of Norway Frya.

Vi gjør oppmerksom på at 12 km løypa krysser man vei åpen for alminnelig ferdsel flere ganger, så viktig å vise forsiktighet.

Publikum heier deltakerne fram. Foto: Stig Haugen

Fra Smukksjøen går løypa nedover mot Vålåsjøen og møter 20 km løypa ved Vålåsjøsetrene. Løypa fortsetter så i lett og variert terreng mot Pungen seter. Videre forbi Luseby og nedover mot Frybrua og matstasjon. Her deler løypa seg igjen, 20 km fortsetter opp mot Hovdemyra, mens 45 km forsetter nedover Frydalen.

Løypekjøring i solnedgang. Foto: Rondane Kvamsfjellet Turløypelag.

Fra Frya går løypa i ny trasé mot Fiskedalen. Herfra svinger løypa brått til høyre (90 grader) og tilbake mot Furusjøen. Løypa går svakt oppover Bergemellomsdalen i lett kupert terreng til Hovdemyra.

Furusjøen Rundt-rennet har mye staketerreng, og er omtalt som "den perfekte" oppkjøringen til Vasaloppet av deltakere

Her møtes løypene igjen og følger sommervegen inn til mål. Gratulerer, du har fullført ”Eventyret i Rondane”.

Reglement

Rennreglement Norges Skiforbund, langrenn. Spesielle bestemmelser for turrenn, fra punkt 380.
Regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikksoner gjelder også for turrenn.
Reglement for Visma Ski Classics Challengers gjelder også for 45 km, på toppen av NSF sitt reglement og våre rennspesifikke regler nedenfor.

Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler.
Furusjøen Rundt-rennet arrangeres i klassisk stilart, og er i tråd med reglementet. Det utføres teknikkontroll på stilart flere steder i løypa

Deltakere som ikke følger reglementet kan bli diskvalifisert.

Påmelding

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Påmeldingen er bindende. Når påmelding er registrert vil deltageren føres opp på våre startlister.
Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.

Personopplysninger

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn, klubb, klasse og resultater.
Påmelding innebærer også samtykke i at bilder kan bli lagt ut på våre hjemmesider, Facebook, Instagram, YouTube og andre bilde-/videobaser. Bildene blir lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsbrev, reportasjer, annonser og annen reklame virksomhet.

Deltagers ansvar

- For at alle personlige opplysninger er korrekte og at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasè og klasse. Det er forbudt å delta under annen persons navn.

- For å hente ut sin deltagerkonvolutt med startnummer i god tid før egen start

- Å ha med legitimasjon og lisenskort for de med helårslisens

- Å ha gyldig skilisens, det er påbudt i alle renn - enten engangs- eller helårslisens.

- Tidtakerbrikke festes godt rundt ankelen, startnummeret festes på brystet (evt. låret), og bærer det godt synlig gjennom hele konkurransen

- Å benytte angitte søppelsoner og ikke forsøple

- Å vise hensyn og god sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere

- Ha respekt for løypemerkingen og følge skilter/anvisninger fra start til mål. La venstre spor være for passering av raskere løpere

Sperretider

Sperretid gjelder for den lengste distansen, 45 km.
Deltakere som kommer til matstasjon/løypepunktet ved 24,5 km etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rennet. Deltageren kan evt. gå videre uten startnummer og utenfor arrangørens ansvar.

Alle må passere matstasjonen i Frya etter 24,5 km innen kl. 13:45.

Dersom været tilsier omlegging til to runder a 20 km, settes makstiden til kl. 13:20 ved runding halvgått renn.

Natur og Søppel

Benytt søppelsoner ved matstasjoner. Foto: Thomas Petterson

Rondane, Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at Furusjøen Rundt ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA! BENYTT SØPPELSONER VED MATSTASJONEN.
Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid.

Avlysning

Iht. Norges Skiforbund sitt regelverk:
Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.
Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Sykdom/ulykke

Blir deltakeren syk eller forhindret til å stille til start, vil 50 % av startkontingent (pris før prisoppgang) bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter renndato.

Mistet tidtakerbrikke

Mistet tidtakerbrikke fører til erstatningskrav på kr 1.000,-.

Brutt renn

Alle deltakere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rennet.
Dette gjør du ved å henvende til nærmeste vaktpost eller i sekretariatet. Dette for at vi skal ha oversikt over alle løperne, og for å kunne yte service til pårørende etc.
Ta av tidtakerbrikken og lever den i Sekretariatet (eller nærmeste vaktpost) uten å krysse mållinjen.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.
Ring eventuelt oppgitt nødnummer til Røde Kors. Telefonnummeret står på baksiden av ditt startnummer.

Priser og lisenser

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer renn, og kommer i tillegg til startkontingent. 

Tidlig påmelding2. nov til 31. des1. jan. til 17. febEtteranmelding 18-20. feb
45 km Furusjøen Rundt Rennet
Visma Ski Classics Challengers. Seeding. Fra 15 år
-560,-670,-Med bakgrunn i dagens smitteregler
20 km Furusjøen Rundt Turrenn
Fra 15 år
-460,-565,-vil det ikke være mulig med
20 km Furusjøen Rundt Trimrenn
Uten tidtaking. Fra 13 år
-145,-165,-etteranmelding.
12 km Furusjøen Rundt Trimrenn
Uten tidtaking. Fra 13 år
-145,-165,-Med forbehold om endring!
20 km Furusjøen Rundt Familie
Uten tidtaking. Inntil 5 personer i familie/hushold ingen alderbegrensning)
-520,-590,-
12 km Furusjøen Rundt Familie
Uten tidtaking. Inntil 5 personer i familie/hushold ingen alderbegrensning
-420,-590,-
y
I tillegg kommer evt. lisens og et administrasjonsgebyr på kr. 15,-

Turrenn
Turrenn er åpen for alle utøvere og krever ikke medlemskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund.

381.2 Lisenser (internasjonale konkurranseregler (ICR) langrenn)
Lisensierte deltakere er ansvarlige for å oppfylle lisenskravene til sine egne NSA-er (National Ski Association/nasjonale skiforbund).

Lisens for utenlandske statsborgere
Utenlandske deltakere må løse en engangslisens med arrangøren hvis de ikke har godkjent lisens fra NSA.

Informasjon om lisenser: Norges Skiforbund - Skilisens | Dekning og forsikringsvilkår

Engangslisens
Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement.
Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør.

Engangslisens
13 - 25 år60,-
26 - 80 år *)150,-
Trimklasser med og uten tid60,-
Familieklasser (to engangslisenser)120,-

* ) Personer som fyller 80 år i konkurranseåret kan ikke løse lisens, frivillig for deltakere som er 70 år og eldre. Barn under 13 år er dekket via barneidretten. Engangslisens går i sin helhet tilbake til Norges Skiforbund.

Startrekkefølge

45 km Furusjøen Rundt-rennet

Startrekkefølgen er basert på følgende:

1. Poengstilling i Visma Ski Classics, SC Ranking (eliteutøvere)

2. Selvseeding ved påmelding (innføres igjen)

3. Rangering basert på tidligere resultater  til Furusjøen Rundt-rennet (2017,2018, 2019 og 2020) og andre sammenlignbare resultater som ligger i EQ timing.

Ordinær påmelding stenger onsdag kl. 23:59 før renndagen, og påmeldte innen denne tid, blir hensyntatt i rangeringen og startposisjon.

Ved etteranmelding (om plass) må man i utgangspunktet stille i bakerste pulje, og automatisk satt opp i neste ledige startnummer.
Skulle man ha resultater som ikke blir omfavnet av punktene over, kan disse sendes til post@furusjoenrundt.no innen torsdag før rennet kl. 12:00.

20 km Furusjøen Rundt turrenn

Startrekkefølgen for 20 km Furusjøen Rundt turrenn er

1) Rangering basert på tidligere resultater og sammenlignbare resultater som ligger i EQ timing.

Ved etteranmelding blir man automatisk satt opp i neste ledige startnummer.
Trim og familieklasse stiller opp bakerst, uten faste startplasser.

Faste startplasser

For å unngå knuffing, stress, mas og kjas i starten har vi faste startplasser.10 startspor x 20 roder = 200 startende pr pulje.

Ditt startnummer sier hvor i startfeltet din startplass er. Dette betyr at startnummer som slutter på -1 starter lengst til venstre, ender det på -0 lengst til høyre.

Startnummer fra en og rød ramme = 45 km seedingsrenn
Startnummer et-tusen og blå ramme = 20 km turrenn
Startnummer to-tusen og blå ramme = 20 km trim/familie (u/tid)
Startnummer tre-tusen og grønn ramme = 12 km trim/familie (u/tid)

Dette forteller ditt startnummer:

Premiering

Premieutdelingen kan bli endret grunnet gjeldende smittevernsregler.

I tillegg til nedenforstående premiering har vi en rekke uttrekkspremier gitt av våre sponsorer. Utrekkspremier hentes ut på premiebordet. Oppslag om vinnere på informasjonstavlen på stadion.

Furusjøen Rundt-rennet 45 km, menn og kvinner
1 premie
2 premie
3 premie
Alle
5.000,-
3.000,-
2.000,-
Furusjøen Rundt-medalje v/målgang
Furusjøen Rundt-rennet 20 km, menn og kvinner
1 premie
2 premie
3 premie
Alle
Gavepremie fra Elkjøp Otta
Gavepremie fra Elkjøp Otta
Gavepremie fra Elkjøp Otta
Furusjøen Rundt-medalje v/målgang
12 km Furusjøen Rundt-trim/familieAlleFurusjøen Rundt-medalje v/målgang

Klassevinnere 20 km og 45 km, egen premie.

Pengepremiene er pålydende i norske kroner.

Uavhentede premier ettersendes ikke. Deltakerbuff i startnummerkonvolutt til alle.

Uttrekkspremier, trekkes på startnummer. 
Liste over vinnere henges opp på resultattavlen. Vinnere av uttrekkspremiene henter disse ut på premiebordet etter målgang.

Starttider

Lørdag 20. februar 2021.

Foto: Ingrid Rudi Teige

Med forbehold om endringer, at enkelte grupper med lav deltakelse kan bli slått sammen.
Ditt eksakte starttidspunkt vil stå oppgitt på din startnummerkonvolutt du henter ut fra sekretariatet og på startlistene.

Onsdag, før renndagen
23:59:59Ordinær påmelding stenger
Torsdag, før renndagen
Ca. 19:00Offisielle startlister publiseres
Fredag, dagen før renndagen
9 - 17:00Sport 1 Ringebu
Sportsbutikk med utlevering av startnummer (for de som har forhåndsvalgt uthentested i påmeldingen)
10 - 18:00Sport 1 Vinstra
Sportsbutikk med utlevering av startnummer (for de som har forhåndsvalgt uthentested i påmeldingen)
10 - 17:00Ruststugusetra
Dagligvare, hjemmelaget produkter. Kafe med Målfrids fantastiske kanelsnurrer.
11 - 19:00Bjørgebu Cafe Norwegian and Chinese food. Sushi.
16:30Lagledermøte, Rondablikk
18 - 20:00Sekretariat på Kiwi Kvam
Utdeling av startnummer. Lisenskontroll. Etteranmelding.
Lørdag, renndag
Fra 09:00Sekretariat på stadion.
Utdeling av startnummer. Lisenskontroll. Etteranmelding.
Fra 10:00Kiosk
Servering av tomatsuppe til alle deltakere. Kaffe og andre varm/kald drikke, vafler m.m. for publikum og andre. 
10 - 17:00Ruststugusetra
Dagligvare, hjemmelaget produkter. Kafe med Målfrids fantastiske kanelsnurrer.
11 - 19:00Bjørgebu Cafe Norwegian and Chinese food. Sushi.
Ca. 13:30Premieseremoni

 

Starttider

Kl. slettRennDistanse
Pulje 1, startnr.: 1 - 200
45 km
Pulje 2, startnr.: 201 - 400
45 km
Pulje 3, startnr.: 401 - 600
45 km
Turrenn m/startnr. 1001 og oppover. Trim-/Familie, startnr.: 2001 og oppover
20 km
Trim og Familie med startnr fra 3001 og oppover
12 km

45 km Furusjøen Rundt-seedingsrenn har puljestart, maksimalt 200 løpere i hver pulje.
20 km Furusjøen Rundt trim-/familierenn har ikke tidtaking og stiller opp bakerst i startfeltet.

Mat- og drikkestasjonner

Merk!
Grunnet smittevernreglene blir det kun 1 (en) mat-/drikkestasjon undervegs, ved Fryalia.
Vi har også en enkel stavservice og skismøring ved mat-/drikkestasjon, om uhellet skulle være ute.

MatstasjonInnholdAntall km til mål
Fuel of Norway KRINGSÆTRINGår ut i 2021
37km
Fuel of Norway KARELENGår ut i 2021
-
-
-
29 km

13 km
Fuel of Norway FRYLIAFuel of Norway sportsdrikk
Vann
-
Banan
-
20 km
4,5 km
4.5 km
Fuel of Norway FISKEDALENGår ut i 2021
-
-
-
12 km
Fuel of Norway BERGEMILLOMGår ut i 2021
-
-
-
-
5 km
Fuel of Norway MÅLFuel of Norway sportsdrikk
Vann
-
-
Banan
-
0
45 km seedingsrenn
20 km tur-, trim- og familierenn

Vær en miljøvenn - benytt søppelsonene ved matstasjonene. Viser til øvrig rennreglement

45 km | 20 km | 12 km
Se Reglement for andre lover og regler

Matstasjonskart

Matstasjonen ved Frylia skal du i utgangspunktet møte serveringen i denne rekkefølgen som vist på matstasjonskartet nedenfor.

 

Klasseinndeling

Furusjøen Rundt-rennet er et turrenn, og følger Norges Skiforbund sitt rennreglement, og de spesielle bestemmelser for turrenn.

381.8.1
TURRENN (...) Alder er 15 år og eldre, og det er ingen lengdebegrensning.
TRIMKLASSER (...) Alder er 13 år og eldre ved renn inntil 40 km (...)
FAMILIEKLASSER (...) Ved renn lengre enn 40 km er minstealder 15 år, for øvrig ingen aldersgrense (...)

Vi har dermed følgende klasseinndeling:

KlasseMin. alderMax. alderKlasseMin. alderMax. alder
M/K 151515M/K 454549
M/K 161617M/K 505054
M/K 181819M/K 555559
M/K 202024M/K 606064
M/K 252529M/K 656569
M/K 303034M/K 707074
M/K 353539M/K 757579
M/K 404044M/K 8080+

Gjelder både 45 km og 20 km.

KlasseMin. alderMax. alder
Trim13+
FamilieIngen begrensningerIngen begrensninger

Gjelder kun for 12 og 20 km Trim og Familie.

Alderklassen bestemmes ut av alder du har 31.12 i konkurranseåret.

Stadion

Rudland Fjellsenter er området for stadion. Adressen er Breiensdokka 9, 2642 Kvam.
Se i kart for veibeskrivelse

  • Stor og moderne toalettvogn
  • Garderobetelt på stadion
  • Garderobe m/dusj i klubbhuset i Kvam Idrettspark, (12 km fra stadion) eller på Rondablikk (300 m)
  • Parkering like ved stadion, kr. 50,- ved påmelding (skriv ut og ta med parkeringsbevis), kontant eller Vipps
  • Kiosksalg (kortterminal) - går ut i 2021
  • Stort serveringstelt; servering av suppe m/Eventyrbrød til alle deltakere - går ut i 2021
  • Sekretariat i serveringsteltet
Sekretariat

Utdeling av ditt startnummer m/deltakerpremie og tidtakerbrikke.
Mulighet for etteranmelding inntil èn time før start - med forbehold om ledige plasser.
Kontant, kortterminal for bankkort (ikke kredittkort) og vipps.

Foto: Thomas Petterson

Sekretariatets åpningstider

Fredag før rennet: Kiwi Kvam, kl. 18 - 20:00

Lørdag renndag: På stadion; fra kl. 09:00

Startnummer

Startnummer festes på brystet og skal være synlig for alle under hele rennet.

Tidtakerbrikke

Det benyttets emiTag-brikke i tidtakingen.

Etter målgang leveres tidtakerbrikker inn. Foto: Merete Brendstuen

Om ønskelig - så kan man stille til start med sin egen brikke, husk da å påføre brikkenummeret ved påmelding. Forøvrig får alle deltakere egen brikke fra arrangøren til bruk under rennet.

Man er selv ansvarlig for å få sin tidtakerbrikke sjekket i  Brikkesjekk - ved sekretariatet.
En ikke-fungerende brikke kan medføre at man ikke får sin tid/resultat etter rennet.

Ved DNS (did not start/ikke-startet): tidtakerbrikken leveres i Sekretariatet så snart som mulig.

Ved DNF (did not finish/brutt renn): ta av tidtakerbrikken og leveres i Sekretariat, evt. til nærmeste vaktpost uten å passere målstreken.

Alle deltakere må i 2021 ta av sin tidtakerbrikke og legge i anvist kasse etter målgang.
Mistet/ikke levert brikke kan medføre et erstatningsansvar for brikken pålydende kr. 1.000,-

Hittegods

Savner du noe så kan dette meldes fra i Sekretariatet, evt levere inn om man har funnet noe.
Hittegods blir ivaretatt i et år etter arrangementet. Ta kontakt.

Parkering

Parkering skjer på stadionområdet og på Ruststugusetra (400 m fra stadion).
Ved behov benyttes det også parkering på Bjørgebu og Hotel Rondablikk (ca. 450 meter fra stadion).

Vi ber deg følge parkeringsvaktenes anvisninger.

Parkeringsgebyr kr. 50,-

Dessverre snør det ikke ferdigbrøytet parkering, og dette går til å dekke grunneiere/brøytemannskap sine kostnader for brøyting. Ved påmelding (skriv ut og ta med parkeringsbevis), kontant eller vipps.

Foto: Fredrik Weikle

Rennledelse

Generell henvendelse: post@furusjoenrundt.no

Rennleder:

Per Henry Vassdokken, tlf.: 917 20 259, e-post; perryv@live.no

Arrangementsleder:

Anette Lunde, tlf.: 909 49 647, e-post anette@furusjoenrundt.no

Daglig leder:

Ole Petter Brendstuen, tlf.: 907 78 999, e-post post@kvamil.no

TD:

 

Seeding

Hva er seeding?
Seeding er at man får sammenlignbare resultater fra noen gitte ritt, hvor man deretter blir satt opp i startpuljer hvor deltakerene har tilnnærmet lik kapasitet og er mer jevnbyrdige. Det er for å skape mest mulig flyt og rytme i rittet.
Furusjøen Rundt gir gode muligheter for å få gode resultater og sikre deg god seeding og startpulje.

Furusjøen Rundt seeder til følgende ritt:

45 km Furusjøen Rundt-seedingsrenn

 

 

 

 

Les mer om hvordan seeding er hos den enkelte rennarrangør:
Birkebeinerrennet
Vasaloppet Seeding

Invitasjon

Nedenfor finner du invitasjoner til Furusjøen Rundt-rennet.
Gjør oppmerksom på at dette er ikke-dynamisk dokument, og at ved endringer og oppdatert informasjon henviser vi til vår nettside.

Invitasjon Furusjoen Rundt-rennet 2020 (pdf)

Invitasjon til Pro Teams: Visma Ski Classics Challengers - Furusjøen Rundt (pdf)

Været på Kvamsfjellet
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR
GULLMEDLEM
SØLVMEDLEM
BRONSEMEDLEM
MEDLEM
SAMARBEIDSPARTNERE
Postboks 61
2642 Kvam
Org.nr: 913 776 909
Telefon: 909 49 647
post@furusjoenrundt.no
arrow-circle-rightfile-powerpoint-ocrossmenuchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram