Rennet

16.Februar 2019

--:--:--

dager

timer

minutter

til Furusjøen Rundt-rennet 2019!

Påmelding
Live REC Icon An pulsing live icon Live oppdatering

Drikkestasjoner

Garderibe/dusj

Mat- og Drikkestasjoner

Toaletter

Rennkontor

Parkering

Kafé/mat

Start og mål

Bra publikumsplass

Førstehjelp

Furusjøen Rundt-rennet går i et fantastisk terreng på Kvamsfjellet som ligger ved inngangen til Rondane nasjonalpark, et av Norges vakreste fjellområder. Velg mellom 45 km seedingsrenn eller 20 km tur-/mosjonsrenn i klassisk stilart med traseer gjennom et vinterlig landskap som varierer fra skogkledde åser til snaufjell.

Informasjon

Løypebeskrivelse

Løypebeskrivelse Furusjøen Rundt-rennet Fra start går det 8 spor utover Orvillingen, videre slakt nedover mot Vassmillom. Her deler traséen seg i to. Turrennet på 20 km går mot Vålåsjøen, mens seedingsrennet på 45 km fortsetter mot Kringseter og løypas første stigning opp til Smukksjøen.

Publikum heier fram etter passering over Orvillingen videre mot Vassmillom

Løypekart Furusjøen Rundt-rennet

Fra Smukksjøen går løypa nedover mot Vålåsjøen og møter 20 km løypa ved Vålåsjøsetrene og YT Karelen drikke- og matstasjon. Løypa fortsetter så i lett og variert terreng mot Pungen seter. Videre forbi Luseby og nedover mot Frybrua og tredje/andre matstasjon. Her deler løypa seg igjen, 20 km fortsetter opp mot Hovdemyra, mens 45 km forsetter nedover Frydalen.

YT Mat og drikkestasjoner - her fra Karelen. Foto: F. Weikle

Fra Frya går løypa i en bratt stigning opp mot Koltjønnhaugen, så mot Fiskedalen og tredje matstasjon. Herfra svinger løypa brått til høyre (90 grader) og tilbake mot Furusjøen. Løypa går svakt oppover Bergemellomsdalen i lett kupert terreng til Hovdemyra og fjerde matstasjon.

Furusjøen Rundt-rennet har mye staketerreng, og er omtalt som "den perfekte" oppkjøringen til Vasaloppet av deltakere

Her møtes løypene igjen og følger sommervegen inn til mål. Gratulerer, du har fullført ”Eventyret i Rondane”.

Løypeprofil 45 km

Løypeprofil 20 km

Reglement

Rennreglement Norges Skiforbund, langrenn. Spesielle bestemmelser for turrenn, fra punkt 380. 
Regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikksoner gjelder også for turrenn. 

Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler.
Furusjøen Rundt-rennet arrangeres i klassisk stilart, og er i tråd med reglementet. Det utføres teknikkontroll på stilart flere steder i løypa

Deltakere som ikke følger reglementet kan bli diskvalifisert.

Påmelding

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Det betales med kort eller faktura og påmeldingen er bindende. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre startlister.
Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.

Personopplysninger

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn, klubb, klasse og resultater.
Påmelding innebærer også samtykke i at bilder kan bli lagt ut på våre hjemmesider, Facebook, Instagram, YouTube og andre bilde/videobaser. Bildene blir lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsbrev, reportasjer, annonser og annen reklame virksomhet.

Deltagers ansvar

- For at alle personlige opplysninger er korrekte og at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasè og klasse. Det er forbudt å delta under annen persons navn.

- For å hente ut sin deltagerkonvolutt med startnummer i god tid før egen start

- Å ha med legitimasjon og lisenskort for de med helårslisens

- Å ha gyldig skilisens, det er påbudt i alle renn - enten engangs- eller helårslisens.

- Tidtakerbrikke festes godt rundt ankelen, startnummeret festes på brystet (evt. låret), og bærer det godt synlig gjennom hele konkurransen

- Å benytte angitte søppelsoner og ikke forsøple

- Å vise hensyn og god sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere 

- Ha respekt for løypemerkingen og følge skilter/anvisninger fra start til mål. La venstre spor være for passering av raskere løpere

Sperretider

Sperretid gjelder for den lengste distansen, 45 km. 
Deltakere som kommer til matstasjon/løypepunktet ved 24,5 km etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rennet. Deltageren kan evt. gå videre uten startnummer og utenfor arrangørens ansvar.

Alle må passere matstasjon i Frya etter 24,5 km innen kl. 13:45.

Dersom været tilsier omlegging til to runder a 20 km, settes makstiden til kl. 13:20 ved runding halvgått renn.

Natur og Søppel


Benytt søppelsoner ved matstasjoner. Foto: Thomas Petterson.

Rondane, Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at Furusjøen Rundt ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA! BENYTT SØPPELSONER VED MATSTASJONENE.
Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid. 

Avlysning

Iht. Norges Skiforbund sitt regelverk:
Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter. 
Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Sykdom/ulykke

Blir deltakeren syk eller forhindret til å stille til start, vil 50 % av startkontingent (pris før prisoppgang) bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter renndato.

Mistet tidtakerbrikke

Mistet tidtakerbrikke fører til erstatningskrav på kr 1.000,-.

Brutt renn

Alle deltakere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rennet.
Dette gjør du ved å henvende til nærmeste vaktpost eller i sekretariatet. Dette for at vi skal ha oversikt over alle løperne, og for å kunne yte service til pårørende etc. 
Ta av tidtakerbrikken og lever den i Sekretariatet (eller nærmeste vaktpost) uten å krysse mållinjen.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.
Ring eventuelt oppgitt nødnummer til Røde Kors. Telefonnummeret står på baksiden av ditt startnummer.

Priser og lisenser

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer renn, og kommer i tillegg til startkontingent. 

Tidling påmelding:
Gjelder fra og med 10. oktober og i 14 dager - kun 100 startplasser!
Første-mann/kvinne-til-mølla prinsippet. 

 

TIDLIG
PÅMELDING

25. okt.
til
16. jan.

17. jan.
til
13. feb.

Etter-
anmelding
15.-16. feb.

 45 km Furusjøen Rundt
Seedingsrenn. Fra 15 år

400,-

540,-

650,-

800,-

 20 km Furusjøen Rundt
Turrenn. Fra 15 år

400,-

440,-

545,-

650,-

 20 km Furusjøen Rundt
Mosjon u/tid. Fra 13 år.

 

135,-

155,-

250,-

 20 km Furusjøen Rundt
Familie u/tid. Inntil 
5 personer i familie/husstand

 

400,-

400,-

600,-

 

Turrenn- og treningslisens
Turrenn- og treningslisens krever ikke medlemsskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund, og gjelder for alle turrenn du ønsker å gå i Norge og utlandet. 

Årslisens
For å kunne kjøpe årslisens må du være medlem i en klubb tilsuttet Norges Skiforbund, og gjelder for all aktivitet

Lisens er for sesongen 1. oktober til 30. september året etter. Lisensen gjelder fra betalingsdato.

Alle som har krysset av for betalt helårslisens i påmeldingen kan bli avkrevd bevis ved henting av startnummer. 

Informasjon om lisenser: Norges Skiorbund - Skilisens | Dekning og forsikringsvilkår

Engangslisens
Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens.
Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement.
Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør. 
Engangslisensen er priset likt for alle skigrener. Forsikringsdekningen tilsvarer nesten grunnforsikringen for årslisensen.

  Engangslisens
13 - 25 år 60,-
26 - 80 år *)  150,-
Trimklasser med og uten tid 60,-
Familieklasser (to engangslisenser)  120,-

* ) Personer som fyller 80 år i konkurranseåret kan ikke løse lisens, frivillig for deltakere som er 70 år og eldre.
Barn under 13 år er dekket via barneidretten. 
Engangslisens går i sin helhet tilbake til Norges Skiforbund.

Premiering

 

I tillegg til nedenforstående premiering har vi en rekke uttrekkspremier gitt av våre sponsorer. Utrekkspremier hentes ut på premiebordet. Oppslag om vinnere på informasjonstavlen på stadion.

Furusjøen Rundt-rennet

45 km, menn og kvinner

1. premie

2. premie

3. premie

Klassevinnere

5.000,-

3.000,-

2.000,-

Furusjøen Rundt-vase

Furusjøen Rundt-rennet

20 km, menn og kvinner

Klassevinnere

Furusjøen Rundt-vase

Furusjøen Rundt-trim/familie

20 km

Til og med 14 år og
yngre

Furusjøen Rundt-minnepremie
(hentes på premiebordet)

Premiene er i form av gavekort og er pålydende i norske kroner.

Uavhentede premier ettersendes ikke.

Alle deltakere: Deltakerbuff i startnummerkonvolutt til alle.

Uttrekkspremier, trekkes på startnummer. 
Liste over vinnere henges opp på resultattavlen. Vinnere av uttrekkspremiene henter disse ut på premiebordet etter målgang.

Starttider

Lørdag 16. februar 2019.


Foto: Ingrid Rudi Teige

Med forbehold om endringer, at enkelte grupper med lav deltakelse kan bli slått sammen.
Ditt eksakte starttidspunkt vil stå oppgitt på din startnummerkonvolutt du henter ut fra sekretariatet og på startlistene. 

Kl. slett
Renn
Distanse
11:00 Pulje 1
Seedingsrenn
45 km
11:05 Pulje 2
Seedingsrenn
45 km
11:10 Pulje 3
Seedingsrenn
45 km
12:15 Turrenn
Trim-/Familie
20 km


45 km Furusjøen Rundt-seedingsrenn har puljestart hvert 5.minutt, maksimalt 200 løpere i hver pulje. 
20 km Furusjøen Rundt trim-/familierenn har ikke tidtaking og stiller opp bakerst i startfeltet. 

Se forøvrig også informasjon vedr. start under selvseeding. 

Mat- og drikkestasjoner

Det er seks mat-/drikkestasjoner undervegs, avhengig av hvilket renn du deltar på.
Vi har også en enkel stavservice og skismørimg ved hver mat-/drikkestasjon, om uhellet skulle være ute. 

Matstasjon
Innhold
Antall km til mål
YT KRINGSÆTRIN

Sportsdrikk
Vann

37 km
YT KARELEN

Sportsdrikk
Vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde energibar
Øyens Hjemmebakeri fettbrød
Banan

29 km 13 km
YT FRYLIA Sportsdrikk
Vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde energibar
Øyens Hjemmebakeri fettbrød
Banan

For 20 km: Cola
20,5 km 4,5 km
YT FISKEDALEN Sportsdrikk
Vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde energibar
Øyens Hjemmebakeri fettbrød
Banan
12 km
YT BERGEMILLOM

Cola
Sportsdrikk
Vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde energibar
Øyens Hjemmebakeri fettbrød
Banan

5 km
YT MÅL

YT Restitusjonsdrikk
Vann og saft
Furusjøen Rundt hjemmelagde energibar
Øyens Hjemmebakeri fettbrød
Banan

Tomatsuppe m/makaroni og eventyrbrød

0

45 km seedingsrenn  20 km tur-, trim- og familierenn
Vær en miljøvenn - benytt søppelsonene ved matstasjonene.
 
Viser til øvrig rennreglement

Matstasjonskart

Hvordan finne det du trenger på matstasjonen

Klasseinndeling

Furusjøen Rundt-rennet er et turrenn, og følger Norges Skiforbund sitt rennreglement, og de spesielle bestemmelser for turrenn. 

381.8.1
TURRENN (...) Alder er 15 år og eldre, og det er ingen lengdebegrensning.
TRIMKLASSER (...) Alder er 13 år og eldre ved renn inntil 40 km (...)
FAMILIEKLASSER (...) Ved renn lengre enn 40 km er minstealder 15 år, for øvrig ingen aldersgrense (...)

Vi har dermed følgende klasseinndeling: 

Klasse Min. 
alder
Max
alder
  Klasse Min.
alder
Max
alder
M/K 15
15 15   M/K 45 45 49
M/K 16 16 17   M/K 50 50 54
M/K 18 18 19   M/K 55 55 59
M/K 20 20 24   M/K 60 60 64
M/K 25 25 29   M/K 65 65 69
M/K 30 30 34   M/K 70 70 74
M/K 35 35 39   M/K 75 75 79
M/K 40 40 44   M/K 80 80 +

Gjelder både 45 km og 20 km. 

Klasse Min.
alder
Max
alder
Trim 13  +
Familie Ingen aldersbegrensning

Gjelder kun for 20 km

Alderklassen bestemmes ut av alder du har pr 31.12 i konkurranseåret. 

Stadion

 

Rudland Fjellsenter er området for stadion. Adressen er Breiensdokka 9, 2642 Kvam.
Se i kart for veibeskrivelse

Stor og moderne toalettvogn
Garderobetelt på stadion
Garderobe m/dusj i klubbhuset i Kvam Idrettspark, (12 km fra stadion).
Parkering like ved stadion, kr. 50,- (kontant eller Vipps)
Kiosksalg (kortterminal)
Stort serveringstelt; servering av suppe m/Eventyrbrød til alle deltakere
Sekretariat i serveringsteltet
 

Sekretariat

Utdeling av ditt startnummer m/deltakerpremie og tidtakerbrikke.
Mulighet for etteranmelding inntil èn time før start - med forbehold om ledige plasser. 
Kontant, kortterminal for bankkort (ikke kredittkort) og vipps. 


Foto: Thomas Petterson

Sekretariatets åpningstider

Fredag 15. februar: Kiwi Kvam, kl. 18 - 20:00

Lørdag 16. februar: På stadion; fra kl. 09:00

Startnummer

Startnummer festes på brystet og skal være synlig for alle under hele rennet. 

Tidtakerbrikke

Det benyttets emiTag-brikke i tidtakingen.


Etter målgang leveres tidtakerbrikker inn. Foto: Merete Brendstuen

Om ønskelig - så kan man stille til start med sin egen brikke, husk da å påføre brikkenummeret ved påmelding. Forøvrig får alle deltakere egen brikke fra arrangøren til bruk under rennet.

Man er selv ansvarlig for å få sin tidtakerbrikke sjekket i  Brikkesjekk - ved sekretariatet. 
En ikke-fungerende brikke kan medføre at man ikke får sin tid/resultat etter rennet. 

Ved DNS (did not start/ikke-startet): tidtakerbrikken leveres i Sekretariatet så snart som mulig.

Ved DNF (did not finish/brutt renn): ta av tidtakerbrikken og leveres i Sekretariat, evt. til nærmeste vaktpost uten å passere målstreken.

Alle tidtakerbrikker samles inn umiddelbart etter målgang. 
Mistet/ikke levert brikke kan medføre et erstatningsansvar for brikken pålydende kr. 1.000,-

Hittegods

Savner du noe så kan dette meldes fra i Sekretariatet, evt innlevere om man har funnet noe. 
Hittegods blir ivaretatt i et år etter arrangementet. Ta kontakt.

Parkering

Parkering skjer på stadionområdet og på Ruststugusetra (400 m fra stadion)
Ved behov benyttes det også parkering på Bjørgebu og Hotel Rondablikk (ca. 450 meter fra stadion)

Vi ber deg følge parkeringsvaktenes anvisninger. 

Parkeringsgebyr kr. 50,-

Dessverre snør det ikke ferdigbrøytet parkering, og dette går til å dekke grunneiere/brøytemannskap sine kostnader for brøyting. Kontant eller vipps.


Foto: Fredrik Weikle

Rennledelse

Generell henvendelse: post@furusjoenrundt.no

Rennleder:

Per Henry Vassdokken, tlf.: 917 20 259, e-post; perryv@live.no

Arrangementsleder:

Anette Lunde, tlf.: 909 49 647, e-post anette@furusjoenrundt.no

Daglig leder:

Ole Petter Brendstuen, tlf.: 907 78 999, e-post post@kvamil.no

TD 2019:

Per Morten Nyeng

Seeding

Hva er seeding? 
Seeding er at man får sammenlignbare resultater fra noen gitte renn, hvor man deretter blir satt opp i startpuljer hvor deltakerene har tilnærmet lik kapasitet og er mer jevnbyrdige. Det er for å skape mest mulig flyt og rytme i rennet. 

Furusjøen Rundt gir gode muligheter for å få gode resultater og sikre deg god seeding og startpulje. 

Ved påmelding må du skrive inn din VasaID og/eller BirkenID.

Furusjøen Rundt seeder til følgende renn:

45 km Furusjøen Rundt-seedingsrenn Birkebeinerrennet
Vasaloppet


          

Les mer om hvordan seeding er hos den enkelte rennarrangør:
Birken Seeding
Vasaloppet Seeding

Selvseeding

45 km Furusjøen Rundt seedingsrenn

Ved påmelding velger man antatt sluttid på sine 45 km. Valget er en del av grunnlaget for hvilken pulje du starter i Furusjøen Rundt-rennet. 
Har du ingen idé om antatt sluttid, kan du sjekke tidligere resultat.

Selvseedingstabell - antatt sluttid:

1 t 50 min – 2 t 15 min

2 t 55 min – 3 t 05 min

2 t 15 min – 2 t 25 min

3 t 05 min – 3 t 15 min

2 t 25 min – 2t 35 min

3 t 15 min – 3 t 25 min

2 t 35 min – 2 t 45 min

3 t 25 min – 3 t 35 min

2 t 45 min – 2 t 55 min

3 t 35 min eller mer

De som seeder seg i antatt beste sluttid (1:50-2:15) blir satt opp i feltet basert på resultater i XC-Ranking*).
Ved etteranmelding må man i utgangspunktet stille bakerst i sin pulje. Ved fulle puljer blir man automatisk satt opp i neste ledige. 

I tillegg til XC-Ranking har juniorer (16-20 år) mulighet til å få seeding via NC-renn, men er da selv ansvarlig for å sende inn sin seeding/ranking på epost

*) Vi er kjent med at XC-ranking har sine svakheter med få oppdateringer den siste tiden, men vi mener at den fortsatt gjenspeiler styrkeforholdet for våre turrenndeltakere. 
Har du resultater som bør gir deg bedre startposisjon enn hva XC-Ranking tilsier, send oss oversikt over renn og resultat, for manuell gjennomgang. 
E-post til post@furusjoenrundt.no - oppgi navn, renn og plassering senest 12. februar.

20 km Furusjøen Rundt turrenn

Det er foreløpig ikke satt noen selvseeding til 20 km, slik at startrekkefølgen vil være tilfeldig. 

Trim og familieklasse stiller opp bakerst. 

Faste startplasser

For å unngå knuffing, stress, mas og kjas i starten har vi faste startplasser.
10 startspor x 20 roder = 200 startende pr pulje.

Ditt startnummer sier hvor i startfeltet din startplass er. Dette betyr at startnummer som slutter på -1 starter lengst til venstre, ender det på -0 lengst til høyre. 

Startnummer med rød ramme = 45 km seedingsrenn
Startnummer et-tusen og blå ramme = 20 km turrenn
Startnummer to-tusen og blå ramme = 20 km trim/familie
Dette forteller ditt startnummer:

Overnatte?

Hvis du trenger overnatting så har vi mange lokale samarbeidspartnere som leier ut hytter, leiligheter og rom.

Se overnatting
mandag
17.desember
tirsdag
18.desember
onsdag
19.desember
torsdag
20.desember
fredag
21.desember
lørdag
22.desember
søndag
23.desember
mandag
24.desember
tirsdag
25.desember
SkyetKlarværSnøSkyetSkyetSkyetSkyetSkyetSkyet
-10°-10°-5°-3°-4°-6°-7°-8°-7°
Flau vind, Øst-sørøst, Skyet 0 mmFlau vind, Sørøst, Klarvær 0 mmSvak vind, Sørøst, Snø 1,8 mmSvak vind, Øst-sørøst, Skyet 0 mmSvak vind, Sørøst, Skyet 0 mmSvak vind, Sørøst, Skyet 0 mmFlau vind, Nord, Skyet 0 mmFlau vind, Sør-sørøst, Skyet 0 mmFlau vind, Nord-nordvest, Skyet 0 mm
Værvarsel Furusjøen Rundt stadion fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK