Rennet
Rennet
15. februar 2025

Furusjøen Rundt-rennet går i et fantastisk terreng på Kvamsfjellet som ligger ved inngangen til Rondane nasjonalpark, et av Norges vakreste fjellområder. Velg mellom 45 km, en del av Ski Classics Challengers og er seedingsrenn, eller 20 eller 12 km i klassisk stilart med traseer gjennom et vinterlig landskap som varierer fra skogkledde åser til snaufjell.

Drikkestasjoner
Toaletter
Kafé/mat
Førstehjelp
Garderobe/dusj
Rennkontor
Start og mål
Mat- og drikkestasjoner
Bra publikumsplass
Parkering
12 km
20 km
45 km
Informasjon
Ski Classics Challengers

The Ski Classics Challengers series is designed to take a bigger responsibility for the sport itself, connect and promote long-distance skiing and roller-skiing events around the world, giving the opportunity for an unlimited number of events to be part of the Ski Classics brand.

Ski Classics celebrate its 15th season as the long distance skiing championship (Season XV, 2023/2024), combining a maximum amount of 14 events into a Professional tour for Pro Teams. The uniqueness about the concept is that professional and recreational skiers both take part in the events, standing on the starting line together, facing the same weather conditions and courses, all genders alike.

All events

Ski Classics MyPages

Once you have registered and connected your profile, you can start enjoying the MyPages features.
All skiers taking part in Ski Classics Pro Tour and Challengers events can create an account to keep track of their results, collect diplomas and pins and view their own SC Ranking.
Login: https://mypages.skiclassics.com/login

Ski Classics Challengers points

Ski Classics points are awardet according to the points in the table.

Other rules and regulations: vismaskiclassics.com/rules

Athletes must act in accordance with the rules of Ski Classics, FIS and race specific rules for Furusjøen Rundt Ski.

SC Ranking:

 

Rennmagasinet

RENNMAGASINET 2024 -

Her er all nødvendig informasjon om årets renn samlet sammen i rennmagasinet.

Online magasin;

Løypebeskrivelse

Løypebeskrivelse Furusjøen Rundt-rennet

 
Klikk på bildene for større løypekart. Kan også ses online.

Fra start går det 10 spor utover Årvillingen, videre slakt nedover mot Vassmillom. Her deler traséen seg i to. Turrennet på 20 km går mot Vålåsjøen, mens seedingsrennet på 45 km fortsetter mot Kringseter og løypas første stigning opp til Smukksjøen.

Trim- og familierennet over 12 km svinger av fellesløypen ved Skjemtjønna i retning mot Hovde.
Etter en fartsfylt nedkjøring mot Fryosen, krysser løypa elva Frya i sørenden av Furusjøen, og går så inn på felles løype igjen ned mot matstasjonen Fuel of Norway Frya.

Vi gjør oppmerksom på at 12 km løypa krysser man vei åpen for alminnelig ferdsel flere ganger, så viktig å vise forsiktighet.

Publikum heier deltakerne fram. Foto: Stig Haugen

Fra Smukksjøen går løypa nedover mot Vålåsjøen og møter 20 km løypa ved Vålåsjøsetrene og Fuel of Norway Karelen drikke- og matstasjon. Løypa fortsetter så i lett og variert terreng mot Pungen seter. Videre forbi Luseby og nedover mot Frybrua og tredje/andre matstasjon. Her deler løypa seg igjen, 20 km fortsetter opp mot Hovdemyra, mens 45 km forsetter nedover Frydalen.

Løypekjøring i solnedgang. Foto: Rondane Kvamsfjellet Turløypelag.

Fra Frya går løypa mot Fiskedalen og tredje matstasjon. Herfra svinger løypa brått til høyre (90 grader) og tilbake mot Furusjøen. Løypa går svakt oppover Bergemillomdalen i lett kupert terreng til Hovdemyra og fjerde matstasjon.

Her møtes løypene igjen og inn til mål. Gratulerer, du har fullført ”Eventyret i Rondane”.

Furusjøen Rundt-rennet har mye staketerreng, og er omtalt som "den perfekte" oppkjøringen til Vasaloppet av deltakere

Reglement

Rennreglement Norges Skiforbund, langrenn. Spesielle bestemmelser for turrenn, fra punkt 380.
Reglement for Ski Classics Challengers gjelder også for 45 km, på toppen av NSF sitt reglement og våre rennspesifikke regler nedenfor.

Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler.
Furusjøen Rundt-rennet arrangeres i klassisk stilart, og er i tråd med reglementet. Det utføres teknikkontroll på stilart flere steder i løypa

Deltakere som ikke følger reglementet kan bli diskvalifisert.

Påmelding

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Påmeldingen er bindende. Når påmelding er registrert vil deltageren føres opp på våre startlister.
Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.

Personopplysninger

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn, klubb, klasse og resultater.
Påmelding innebærer også samtykke i at bilder kan bli lagt ut på våre hjemmesider, Facebook, Instagram, YouTube og andre bilde-/videobaser. Bildene blir lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsbrev, reportasjer, annonser og annen reklame virksomhet.

Deltagers ansvar:

- At alle personlige opplysninger er korrekte og at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasè og klasse. Det er forbudt å delta under annen persons navn.

- Å hente ut sin deltagerkonvolutt med startnummer (engangsnummer med tidtakerbrikke) i god tid før egen start

- Å ha med legitimasjon og lisenskort for de med helårslisens

- Å ha gyldig skilisens, det er påbudt i alle renn - enten engangs- eller helårslisens.

- Å benytte angitte søppelsoner og ikke forsøple

- Å vise hensyn og god sportsånd og ikke på noen måte hindre andre deltagere

- Ha respekt for løypemerkingen og følge skilter/anvisninger fra start til mål. La venstre spor være for passering av raskere løpere

Sperretider

Sperretid gjelder for den lengste distansen, 45 km.
Deltakere som kommer til løypepunktet ved 24,5 km etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rennet. Deltageren kan evt. gå videre uten startnummer og utenfor arrangørens ansvar.

Alle må passere Frya etter 24,5 km innen kl. 13:45.

Dersom været tilsier omlegging til to runder a 20 km, settes makstiden til kl. 13:20 ved runding halvgått renn.

Natur og Søppel

Benytt søppelsoner ved matstasjoner. Foto: Thomas Petterson

Rondane, Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at Furusjøen Rundt ikke ødelegger dette.
IKKE KAST TING I NATUREN LANGS LØYPA! BENYTT SØPPELSONER VED MATSTASJONEN.
Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid.

Avlysning

Iht. Norges Skiforbund sitt regelverk:
Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Ved avlysning som følge av restriksjoner i forbindelse med COVID-19 vil startkontingenten blir refundert i sin helhet.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Sykdom/ulykke

Blir deltakeren syk eller forhindret til å stille til start, vil 50 % av startkontingent (pris før prisoppgang) bli refundert ved framvisning av legeattest senest 1 uke etter renndato.

Brutt renn

Alle deltakere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rennet.
Dette gjør du ved å henvende til nærmeste vaktpost eller i sekretariatet. Dette for at vi skal ha oversikt over alle løperne, og for å kunne yte service til pårørende etc.
Ta av startnummer, og ikke kryss mållinjen.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.
Ring eventuelt oppgitt nødnummer til Røde Kors. Telefonnummeret står på baksiden av ditt startnummer.

Priser og lisenser

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer renn, og kommer i tillegg til startkontingent.

Vi anbefaler at man også løser parkeringsbillett via sin påmelding, kr. 60,-

 

15. okt til 31. des 1. jan. til 14. feb Etteranmelding 15.-17. feb
45 km Furusjøen Rundt Rennet
Ski Classics Challengers. Seeding. Fra 15 år
595,- 720,- 880,-
20 km Furusjøen Rundt Turrenn
Fra 15 år
495,- 610,- 720,-
20 km Furusjøen Rundt Trimrenn
Uten tidtaking. Fra 13 år
160,- 190,- 290,-
12 km Furusjøen Rundt Trimrenn
Uten tidtaking. Fra 13 år
140,- 170,- 290,-
20 km Furusjøen Rundt Familie
Uten tidtaking. Inntil 5 personer i familie/hushold ingen alderbegrensning)
565,- 640,- 870,-
12 km Furusjøen Rundt Familie
Uten tidtaking. Inntil 5 personer i familie/hushold ingen alderbegrensning
510,- 615,- 870,-
y
I tillegg kommer evt. lisens og et administrasjonsgebyr på kr. 15,-

Turrenn
Turrenn er åpen for alle utøvere og krever ikke medlemskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund.

381.2 Lisenser (internasjonale konkurranseregler (ICR) langrenn)
Lisensierte deltakere er ansvarlige for å oppfylle lisenskravene til sine egne NSA-er (National Ski Association/nasjonale skiforbund).

Lisens for utenlandske statsborgere
Utenlandske deltakere må løse en engangslisens med arrangøren hvis de ikke har godkjent lisens fra NSA.

Informasjon om lisenser: Norges Skiforbund - Skilisens 

Engangslisens
Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement.
Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør.

Engangslisens
13 - 25 år 63,-
26 - 80 år *) 205,-
Trimklasser med og uten tid 63,-
Familieklasser (to engangslisenser) 126,-

* ) Personer som fyller 80 år i konkurranseåret kan ikke løse lisens, frivillig for deltakere som er 70 år og eldre. Barn under 13 år er dekket via barneidretten. Engangslisens går i sin helhet tilbake til Norges Skiforbund.

Startrekkefølge

45 km Furusjøen Rundt-rennet

Startrekkefølgen er basert på følgende:

1. Poengstilling i Ski Classics, SC Ranking (eliteutøvere)

2. Selvseeding ved påmelding, antatt sluttid.

Ordinær påmelding stenger onsdag kl. 23:59 før renndagen, og påmeldte blir hensyntatt i rangeringen og startposisjon.

20 km Furusjøen Rundt turrenn

Startrekkefølgen for 20 km Furusjøen Rundt turrenn er

1) Selvseeding, antatt sluttid

Trim og familieklasse stiller opp bakerst, uten faste startplasser.

Faste startplasser

For å unngå knuffing, stress, mas og kjas i starten har vi faste startplasser. 10 startspor x 20 roder = 200 startende pr pulje.

Ditt startnummer sier hvor i startfeltet din startplass er. Dette betyr at startnummer som slutter på -1 starter lengst til venstre, ender det på -0 lengst til høyre.

Startnummer fra en og rød ramme = 45 km seedingsrenn
Startnummer et-tusen og blå ramme = 20 km turrenn
Startnummer to-tusen og blå ramme = 20 km trim/familie (u/tid)
Startnummer tre-tusen og grønn ramme = 12 km trim/familie (u/tid)

Dette forteller ditt startnummer:

Premiering

I tillegg til nedenforstående premiering har vi en rekke uttrekkspremier gitt av våre sponsorer.
Uttrekkspremier hentes på premiebordet. Oppslag om vinnere på informasjonstavlen på stadion.

Furusjøen Rundt-rennet 45 km, menn og kvinner
1. premie
2. premie
3. premie
Alle
5 000,-
3 000,-
2 000,-
Furusjøen Rundt-medalje v/målgang
Furusjøen Rundt-rennet 20 km, menn og kvinner
1. premie
2. premie
3. premie
Alle
Gavepremie
Gavepremie
Gavepremie
Furusjøen Rundt-medalje v/målgang
Alle, inkl. Furusjøen Rundt-rennet 12 km Alle Furusjøen Rundt-medalje v/målgang

Klassevinnere 20 km og 45 km, egen premie som hentes i sekretariatet.

Pengepremiene er pålydende i norske kroner.

Uavhentede premier ettersendes ikke. Deltakerbuff i startnummerkonvolutt til alle.

Uttrekkspremier, trekkes på startnummer.
Liste over vinnere henges opp på resultattavlen. Vinnere av uttrekkspremiene henter disse ut i sekretariatet etter målgang.

Starttider

Foto: Ingrid Rudi Teige

Med forbehold om endringer, enkelte grupper med lav deltakelse kan bli slått sammen.
Ditt eksakte starttidspunkt vil stå oppgitt på din startnummerkonvolutt du henter ut fra sekretariatet og på startlistene.

Onsdag, før renndagen
23:59:59 Ordinær påmelding stenger
Torsdag, før renndagen
Ca. 19:00 Offisielle startlister publiseres
Fredag, dagen før renndagen
09:00-17:00 Sport 1 Ringebu
Sportsbutikk 
10:00-18:00 Sport 1 Vinstra
Sportsbutikk 
10:00-17:00 Ruststugusetra
Dagligvare, hjemmelaget produkter. Kafe med Målfrids fantastiske kanelsnurrer
16:30 Lagledermøte Ski Classics team, Hotel Rondablikk
07:00-21:00 Sekretariat hos Kiwi Kvam
Utdeling av startnummer
18:00 Foredrag v/Øystein Pettersen - "Helt Konge"
Rondablikk Hotell - gratisarrangement
Lørdag, renndag
Fra 09:00 Sekretariat på stadion.
Utdeling av startnummer. Lisenskontroll. 
Fra 10:00 Kiosk
Kaffe og bite i. Varm/kald drikke m.m. for publikum og andre.
10:00-17:00 Ruststugusetra
Dagligvare, hjemmelaget produkter. Kafe med Målfrids fantastiske kanelsnurrer
Ca. 13:30 Premieseremoni

 

Starttider

Kl. slett Renn Distanse
11:00 Pulje 1, startnr.: 1 - 200
45 km
11:05 Pulje 2, startnr.: 201 - 400
45 km
11:10 Pulje 3, startnr.: 401 - 600
45 km
12:15 Turrenn m/startnr. 1001 og oppover. Trim-/Familie, startnr.: 2001 og oppover
20 km
12:20 Trim og Familie med startnr fra 3001 og oppover
12 km

45 km Furusjøen Rundt-seedingsrenn har puljestart hvert 5. minutt, maksimalt 200 løpere i hver pulje.
20 km Furusjøen Rundt trim-/familierenn har ikke tidtaking og stiller opp bakerst i startfeltet.
12 km Furusjøen Rundt trim-/familierenn har ikke tidtaking og stiller opp umiddelbart etter at 20 km har startet.

Mat- og drikkestasjoner

Det er mange mat-/drikkestasjoner undervegs, avhengig av hvilket renn du deltar på.
Vi har også en enkel stavservice og skismøring ved hver mat-/drikkestasjon, om uhellet skulle være ute.
Furusjøen Rundt har mannskap ute ved alle mat-/drikkestasjoner.

Matstasjon Innhold Antall km til mål
Fuel of Norway KRINGSÆTRIN Fuel of Norway sportsdrikk
Vann
37 km
Fuel of Norway KARELEN Fuel of Norway sportsdrikk
Vann
Kex
Banan
29 km

13 km
Fuel of Norway FRYLIA Fuel of Norway sportsdrikk
Vann
Kex
Banan
For 20/12 km: Cola
20 km
4,5 km
4,5 km
Fuel of Norway FISKEDALEN Fuel of Norway sportsdrikk
Vann
Kex
Banan
12 km
Fuel of Norway BERGEMILLOM Cola
Fuel of Norway sportsdrikk
Vann
Kex
Banan
5 km
Fuel of Norway MÅL Fuel of Norway sportsdrikk
Vann
Mellombar
Banan
Tomatsuppe m/makaroni og eventyrbrød
0
45 km seedingsrenn
20 km tur-, trim- og familierenn

Vær en miljøvenn - benytt søppelsonene ved matstasjonene. Viser til øvrig rennreglement

45 km | 20 km | 12 km
Se Reglement for andre lover og regler

Matstasjonskart

Alle matstasjonene skal ha likt oppsett og du om løper skal i utgangspunktet møte serveringen i denne rekkefølgen som vist på matstasjonskartet nedenfor.

 

 

 

Klasseinndeling

Furusjøen Rundt-rennet er et turrenn, og følger Norges Skiforbund sitt rennreglement, og de spesielle bestemmelser for turrenn.

381.8.1
TURRENN (...) Alder er 15 år og eldre, og det er ingen lengdebegrensning.
TRIMKLASSER (...) Alder er 13 år og eldre ved renn inntil 40 km (...)
FAMILIEKLASSER (...) Ved renn lengre enn 40 km er minstealder 15 år, for øvrig ingen aldersgrense (...)

Vi har dermed følgende klasseinndeling:

Klasse Min. alder Max. alder Klasse Min. alder Max. alder
M/K 15 15 15 M/K 45 45 49
M/K 16 16 17 M/K 50 50 54
M/K 18 18 19 M/K 55 55 59
M/K 20 20 24 M/K 60 60 64
M/K 25 25 29 M/K 65 65 69
M/K 30 30 34 M/K 70 70 74
M/K 35 35 39 M/K 75 75 79
M/K 40 40 44 M/K 80 80 +

Gjelder både 45 km og 20 km.

Klasse Min. alder Max. alder
Trim 13 +
Familie Ingen begrensninger Ingen begrensninger

Gjelder kun for 12 og 20 km Trim og Familie.

Aldersklassen bestemmes ut av alder du har 31.12 i konkurranseåret.

Stadion

Rudland Fjellsenter er området for stadion. Adressen er Breiensdokka 9, 2642 Kvam.
Se i kart for veibeskrivelse

 • Stor og moderne toalettvogn
 • Garderobetelt på stadion
 • Garderobe m/dusj i klubbhuset i Kvam Idrettspark, (12 km fra stadion) eller på Hotel Rondablikk (300 m)
 • Parkering like ved stadion, kr. 60,- ved påmelding. Skriv ut og legg godt synlig ved frontruta på bilen
  Det kreves ikke inn parkeringsavgift på renndagen. Arrangøren legger innbetalingsark på alle biler. De som allerede har betalt parkering kan se bort fra arket.
 • Kiosksalg (kontant, kort eller Vipps)
 • Stort serveringstelt; servering av suppe m/Eventyrbrød til alle deltakere
 • Sekretariat i serveringsteltet
 • Stands fra samarbeidspartnere
Sekretariat

Mulighet for etteranmelding via nettsiden fram til rennstart på lørdag - med forbehold om ledige plasser.
Deltaker har selv ansvar for påmelding via sin mobiltelefon.

Alle etteranmeldte vil få tildelt automatisk første ledige startnummer i valgte pulje/distanse

Foto: Thomas Petterson

Uthenting av startnummer:

I din påmelding kan du velge å hente ditt startnummer hos en av våre to lokale Sport 1-butikker på fredag, eller i vårt eget sekretariat.
Se under for sekretariatets åpningstider.

Fredag før rennet, Sport 1:

 • Sport 1 Ringebu - kl. 09:00 - 17:00
 • Sport 1 Vinstra - kl. 10:00 - 18:00

Eventuelle uavhentede startnummer hos Sport 1 vil være tilgjengelige i vårt sekretariat på lørdag.

Sekretariatets åpningstider

Fredag før rennet: Kiwi Kvam, kl. 07:00-21:00

Lørdag renndag: På stadion; fra kl. 09:00

Startnummer

Startnummer (engangsnummer med tidtakerbrikke) festes på brystet og skal være synlig for alle under hele rennet.

Ved DNF (did not finish/brutt renn): ta av startnummer, ikke passer målstreken.

Hittegods

Savner du noe så kan dette meldes fra i Sekretariatet, evt. levere inn om man har funnet noe.
Hittegods blir ivaretatt i et år etter arrangementet. Ta kontakt.

Parkering

Parkering skjer på stadionområdet.
Ved behov benyttes det også parkering på Rustugusetra, Bjørgebu og Hotel Rondablikk (ca. 300 meter fra stadion).

Vi ber deg følge parkeringsvaktenes anvisninger.

Parkeringsgebyr kr. 60,-

Dessverre snør det ikke ferdigbrøytet parkering, og dette går til å dekke grunneiere/brøytemannskap sine kostnader for brøyting.
Bestill parkering ved påmelding. Skriv ut og legg godt synlig ved frontruta på bilen.

Det kreves ikke inn parkeringsavgift på renndagen. Arrangøren legger innbetalingsark på alle biler. De som allerede har betalt parkering kan se bort fra arket.

Foto: Fredrik Weikle

Rennledelse

Generell henvendelse: post@furusjoenrundt.no

Rennleder:

Per Henry Vassdokken, tlf.: 917 20 259, e-post; perryv@live.no

Arrangementsleder:

Anette Lunde, tlf.: 909 49 647, e-post: anette@furusjoenrundt.no

Daglig leder:

Ole Petter Brendstuen, tlf.: 907 78 999, e-post: post@kvamil.no

TD:

Jørn Bekkelund, Søre Ål IL, tlf.: 957 58 568, e-post: teddyjorn@hotmail.com

 

Seeding

Hva er seeding?
Seeding er at man får sammenlignbare resultater fra noen gitte renn, hvor man deretter blir satt opp i startpuljer hvor deltakerne har tilnærmet lik kapasitet og er mer jevnbyrdige. Det er for å skape mest mulig flyt og rytme i rennet.
Furusjøen Rundt gir gode muligheter for å få gode resultater og sikre deg god seeding og startpulje.

Furusjøen Rundt seeder til følgende renn:

   

 

Invitasjon

Nedenfor finner du invitasjoner til Furusjøen Rundt-rennet.
Vi gjør oppmerksom på at dette er ikke-dynamisk dokument, og at ved endringer og oppdatert informasjon henviser vi til vår nettside.

Invitasjon Furusjøen Rundt-rennet 2024 (pdf)

Invitasjon til Pro Teams: Invitation Ski Classics Challengers - Furusjøen Rundt (pdf)

Været på Kvamsfjellet
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR
GULLMEDLEM
SØLVMEDLEM
BRONSEMEDLEM
MEDLEM
SAMARBEIDSPARTNERE
Postboks 61
2642 Kvam
Org.nr: 913 776 909
Telefon: 909 49 647
post@furusjoenrundt.no
crossmenuchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram