Rittet
Rittet
6. juli 2024

Terrengsykkelritt i eventyrlige omgivelser ved Rondane på Kvamsfjellet.

Velkommen til fjells. Velkommen til Eventyret i Rondane.

Løypetrase 32km
Løypetrase 57km
Løypetrase 70km
Løypetrase 73km
Førstehjelp
Rennkontor
Start og mål
Drikkestasjoner
Mat- og drikkestasjoner
Parkering
Bra publikumsplass
Garderobe/dusj
Toaletter
Kafé/mat
21 km
60 km
65 km
77 km
Informasjon
UCI World Series MTB Marathon
Program
Fredag 5. juli
09:00 - 16:30
Sport 1 Ringebu
10:00 - 18:00
Sport 1 Vinstra
07:00 - 22:00
Utdeling av startnummer KIWI Kvam
10:00-17:00
Uoffisiell trening i løypene
Lørdag 6. juli
08:30
Lagledermøte, Hotel Rondablikk
09:00-17:00
Rittkontor åpent (uthenting av startnummer)
Se starttider
Til de ulike ritt
Ca. 13:20
Første deltaker i mål Furusjøen Rundt-rittet 21 km
Ca. 13:25
Første deltaker i mål Furusjøen Rundt-rittet, 65 km
Fra ca. 14:00
Premieseremoni Furusjøen Rundt-ritt 21 og 65 km
Ca. 14:05
Første deltaker i mål NorgesCup Elite, 77 km
Fra ca. 15:00
Premieseremoni NorgesCup Elite 77 km
17:00
Stadion stenges (etter siste rytter)
Løypebeskrivelse

77 km NorgesCup Elite Menn - rød trasé
60 km NorgesCup Elite Kvinner, MastersCup Menn, Junior Aktiv Menn - mørkeblå trasé
65 km Furusjøen Rundt-rittet, MastersCup Kvinner og Junior Aktiv Kvinner - lyseblå trasé

- seedingsritt til Birkebeinerrittet og CykleVasan

Eventyret i Rondane starter rolig på grusveier ned mot vakre Furusjøen og opp gjennom setergrenda Hovde, ned Bergemillomsdalen (77 km og 60 km) parallelt med Frydalen landskapsvernområde tett inn til Rondane nasjonalpark. 70 km sykler setervegen i stedet for Bergemillomsdalen.
Første utfordring kommer etter 13,6 km.
På snaut 9 km stiger løypa med 422 stigningsmeter til du er på toppen av Krøkla, 1.162 m.o.h.

For de som tar seg tid, kan man nyte en fantastisk utsikt mot Rondane og Jotunheimen. Her er første matstasjon. Er det tungt opp, er det tilsvarende lett ned.

77 km og 60 km tar av egen trasé etter matstasjon på Krøkla, og sykler over et terrengparti over Fjelltjønn til man møter igjen 65 km traséen inne på Gravdalen.

65 km løypa går videre forbi Aftstjønn og gjennom et flott landskap med mange setergrender opp til Gravdalen. Dette er løypas første terrengutfordring på 3,5 km.
Fra snaufjell og gjennom furuskogen kommer man til Tjønnsætra og andre matstasjon. Her går løypa på raske skogsstier, terreng og grus mot Tjønnmorka. Deretter inn på et terrengparti mot Kringsætrin og tredje matstasjon.

Så svinger løypa inn mot Smukksjøen og løypas andre lange terrengparti ned mot Furusjøen igjen og Vassmillom.

Den siste delen av løypa går opp Haugseter inn forbi Hotell Rondablikk og inn til mål på Rudland fjellsenter.

NorgesCup Elite Menn, runder ved målpassering og sykler 21 km traséen i tillegg.
De øvrige klassene har målgang.

Fakta:
Lengde 60 km.
Stigning totalt 1.003 m.
Sti/terreng 30 km.
Grus 33 km.
Asfalt 600 m.
Stipulert vinnertid ca. 2:25

Matstasjoner:
Krøkla 1.155 m.o.h. - 20 km
Tjønnsætra 916 m.o.h - 39 km
Kringsætrin 869 m.o.h. - 54 km

Løypekommentar:
Løypeprofilen er spesielt tilpasset mosjonisten og Birkenentusiasten. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger, og flere og flere deltager deltar. Det er ikke uten grunn at vi kaller dette for Eventyret i Rondane.
Variert vanskelighetsgrad på terreng og stipartiene gjør dette rittet til en utfordring som mange synes er gøy. Stipartiene er utbedret i 2014, 2016, 2022 og 2023.

21 km - Ungdom | Mosjon og trim - gul trasé

Frem til Kringsætrin 11 km.
Det er nå den samme trasèen som Furusjøen Rundt-rittet. Løypa går ned mot Tjønnmorka på raske skogs stier .

Frem til Vassmillom 18 km.
Partiet har en fin blanding av raske stier, grus og med en fantastisk utsikt mot Rondane og Furusjøen

Frem til MÅL.
Fra Vassmillom stiger løypa igjen opp mot Haugseter på fin grusveg, før den går over i et lite stiparti nedover mot Hotel Rondablikk og i mål.

Fakta:
Lengde 21 km
Stigning totalt 347 m
Stipulert vinnertid ca. 0:55

Matstasjoner fra arrangør:
Kringsætrin 869 m.o.h. - 10 km

Tips:
Fulldemper er en fordel.
Gode punkteringstrygge dekk.
Multiverktøy og ekstra slange.
Sykkel i god stand.

Løypekommentar:
Det har vært en lang og morsom prosess å finne frem til denne traséen. Vi har lyttet til utøvere, forbund og ikke minst ivrige stisyklister. Rondane og Kvamsfjellet har et enormt spenn av muligheter for sykling.  Dette er en løype som krever svært mye av utøveren, men som samtidig gir en morsom opplevelse.

Furusjøen Rundt-rittet

 

Furusjøen Rundt-rittet, 21 km


NorgesCup Elite Menn
NorgesCup Elite Kvinner, MastersCup Menn og Junior Aktiv Menn kjører samme trasè som elite fra Krøkla, via Fjelltjønn og videre inn til Tjønnsetra, når de kommer inn til stadion kjører man til mål (ikke ekstra runde som Elite Menn). I korte trekk betyr det mer sti, litt kortere i kilometer, omtrentlig lik kjøretid som turrittet.

Reglement

Vi ønsker at alle skal ha en positiv opplevelse med Furusjøen Rundt-rittet, og ber om at alle setter seg inn i regelverket. Vi følger NCF`s og UCI`s regelverk

Påmelding

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Påmeldingen er bindende. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister. Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.

Personopplysninger

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn, klubb, klasse og resultater på internett.
Påmelding innebærer også samtykke i at bilder kan bli lagt ut på våre hjemmesider, Facebook, Instagram, YouTube og andre bilde/videobaser. Bildene blir lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsbrev, reportasjer, annonser og annen reklame virksomhet.

Sykdom/skade/uheldige omstendigheter

I tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer gis det ikke refusjon dersom man ikke benytter billetten. Dette gjelder også ved sykdom. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap det kan være at du er dekket igjennom din hjemforsikring

Avlysning/avbrudd

Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen, kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Deltagers ansvar

Deltagere er selv ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.

Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse.

Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start (senest en time før start).

Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer.

Det er forbudt å starte i annen pulje enn den man har blitt tildelt.

Alle deltagere må selv sørge for å feste startnummer etter anvisningen:

Startnummer festes foran på sykkelen og skal være synlig under hele rittet.

For NM og UCI Mountain Bike Marathon Series skal startnummer også festes på ryggen.

Alle deltagere sykler på eget ansvar og er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei.

For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.

Alle deltagere skal opptre som gode sportsmenn og ikke på noen måte hindre andre deltagere.

Det er strengt forbudt å sykle under annen persons navn.

Alle deltagere må bære CE-godkjent hjelm under hele rittet.

Det er ikke lov å bytte sykkel underveis, benytte følgebil eller på annen måte motta hjelp til framdrift (skyve eller trekke) av utenforstående.

Deltagere kan ikke benytte ørepropper med lyd av hensyn til sikkerheten.

Deltagerne er selv ansvarlig for å bære tap/skade på sykkel eller utstyr forøvrig. Forsøpling av naturen er strengt forbudt. Man skal kun benytte merkede søppelsoner.
Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid.

Alle ryttere må ha gyldig lisens.
NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 80 år eller eldre.

Alle deltakere fra 13 år må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangslisens) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement. Gjelder også trim-/familieklasser.

Utøvere med helårslisens må medbringe lisenskort ved avhenting av startnummer. (Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)

Diskvalifikasjon

Brudd på en eller flere av ovenstående betingelser kan medføre diskvalifikasjon.

Maksimumstider

Deltakere som kommer til angitt sted etter sperrefristens utløp blir tatt ut av rittet:

For alle turritt

Passering Fv. 419 mot Tjønnmorka. Sperrefrist kl. 15:15.

Deltageren kan fortsette uten startnummer og utenfor arrangørens ansvar.

Natur og søppel

Rondane, Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangører å sørge for at Furusjøen Rundt ikke ødelegger dette.
VÆR EN MILJØVENN - BENYTT SØPPEL-/DROPPSONER VED DRIKKESTASJONENE.
Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid.

Brudd og el. skader

Alle ryttere oppfordres til å melde inn til sekretariatet umiddelbart om de bryter rittet. Dette gjør du ved å henvende til nærmeste vaktpost. Dette for at vi skal ha oversikt over alle ryttere, og for å kunne yte service til pårørende etc.

Skader

Oppdager du skadde personer underveis i rittet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaffe deg omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet.
Ring eventuelt oppgitt nødnummer til Røde Kors. Telefonnummeret står på baksiden av ditt startnummer.

Startkontigent og lisenser

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt, og kommer i tillegg til startkontingenten.

Vi gjør oppmerksom på at siste ordinære påmeldingsfrist for NorgesCup Elite er mandag 1. juli 2024

Distanse
Ritt
Startkontingent
Til og med 31.05.2024
Startkontingent
01.06 - 03.07.2024
Startkontingent
04.07 - 06.07.2024 kl. 10:00
77 km
NorgesCup Elite Senior Menn
490,-
490,-
Elite: ordinær påmelding 01.07.
610,-
Elite: F.o.m 02.07.2024
60 km
NorgesCup Elite Senior Kvinner
490,-
490,-
Elite: ordinær påmelding 01.07.
610,-
Elite: F.o.m 02.07.2024
60 km
MastersCup Menn
625,-
725,-
895,-
60 km
Junior Aktiv Menn
490,-
490,-
610,-
65 km
MastersCup Kvinner
625,-
725,-
895,-
65 km
Junior Aktiv Kvinner
490,-
490,-
610,-
65 km
Furusjøen Rundt-rittet
625,-
725,-
895,-
21 km
Furusjøen Rundt 21 km
520,-
625,-
795,-
21 km
Ungdom 13-16 år
21 km
190,-
190,-
250,-
21 km
Furusjøen Rundt Trim
(uten tid) 21 km
190,-
190,-
250,-

For å tegne helårs-/aktivlisens må man være medlem av sykkelklubb som er registrert hos NCF. Alle som har krysset av for betalt helårslisens/aktivlisens i påmeldingen kan bli avkrevd bevis ved henting av startnummer.

 • - Barn under 13 år er dekket via barneidretten.
 • - Personer som fyller 80 år i konkurranseåret kan ikke løse lisens

Informasjon om lisenser: Norges Cykleforbund - om lisens

Helårs-/aktivlisens

Med aktiv lisens (løst gjennom din klubb), kan man delta i alle typer ritt. For å delta i aktivritt over 16 år må man løse helårslisens.

Lisens for utenlandske statsborgere

Syklister bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Utenlandske deltakere må løse engangslisens hos arrangør dersom de ikke har godkjent lisens fra sitt forbund.

Engangslisens

Kjøpes ved påmelding av sykkelritt og gjelder kun for det rittet

Se også: Sykling.no - Hvilke ritt kan du kjøre med din lisens

Ritt Engangslisens
Turritt (65 km, 21 km)

Startkontigent 499,- og lavere

Startkontigent 500,- og høyere

170,-

220,-

Ungdomslisens 13 - 16 år 50,-
Trimlisens Trimritt under 70 km 60,-
Premiering

I tillegg til nedenforstående premiering har vi en rekke uttrekkspremier gitt av våre sponsorer og samarbeidspartnere.
Utrekkspremier hentes i Sekretariatet. Oppslag om vinnere på informasjonstavlen på stadion.

NorgesCup ELITE, 60 km og 77 km, Kvinner og Menn
1. premie
2. premie
3. premie
NOK 3 000,-
NOK 2 000,-
NOK 1 000,-
Furusjøen Rundt JUNIOR Aktiv 65 km og 60 km, Kvinner og Menn
1. premie
2. premie
3. premie
NOK 1 000,- gavekort Sport 1
NOK 750,- gavekort Sport 1
NOK 500,- gavekort Sport 1
Furusjøen Rundt-rittet 65 km totalt, Kvinner og Menn
1. premie
2. premie
3. premie
Weekendopphold for 2 på Hotel Rondablikk
Gavepremie
Gavepremie
MastersCup 60 km (Menn) og 65 km (Kvinner), pr. klasse
Klassevinner
Gavepremie
Furusjøen Rundt-rittet 21 km totalt, Kvinner og Menn
1. premie
2. premie
3. premie
Gavepremie
Gavepremie
Gavepremie
Furusjøen Rundt-rittet 21 km og 65 km, pr. klasse
Klassevinner
Gavepremie
Hentes i Sekretariatet
Furusjøen Rundt UNGDOM 21 km, 13-16 år
1. premie
2. premie
3. premie
Alle øvrige deltakere | 13-14 år
Gavepremie
Gavepremie
Gavepremie
-
Full premiering 13-14 år
Furusjøen Rundt EL-sykkel, 21 km eller 65 km
Uttrekkspremie til 1 i hver distanse
Gavepremie
Hentes i Sekretariatet

Premier ettersendes ikke.

I henhold til reglementet for turritt terreng er det ikke tillatt med pengepremier eller andre omsettelige premier for plassering i turritt, men har anledning til å gi en type minnepremie (eksempelvis vase, plakett, pokal, statuett med eller uten inskripsjon)

Seeding

Hva er seeding?
Seeding er at man får sammenlignbare resultater fra noen gitte ritt, hvor man deretter blir satt opp i startpuljer hvor deltakerne har tilnærmet lik kapasitet og er mer jevnbyrdige. Det er for å skape mest mulig flyt og rytme i rittet.
Furusjøen Rundt gir gode muligheter for å få gode resultater og sikre deg god seeding og startpulje.

Furusjøen Rundt seeder til følgende ritt:

Furusjøen Rundt-rittet Birkebeinerrittet
CykleVasan

Les mer om hvordan seeding er hos den enkelte rittarrangør.

Vasaloppet Seeding
Birken Seeding

Starttider

Lørdag 6. juli

Med forbehold om endringer, og at enkelte starter kan bli slått sammen.

Kl. slett Ritt Distanse
11:00 NORGESCUP ELITE MENN
77 km
11:00 NORGESCUP ELITE KVINNER
60 km
11:00 MASTERSCUP MENN
60 km
11:00 Junior Aktiv MENN
60 km
11:05 MASTERSCUP KVINNER
65 km
11:05 Junior Aktiv KVINNER
65 km
11:05 Furusjøen Rundt-rittet, seedingsritt
65 km
12:30 Furusjøen Rundt-rittet 21 km
21 km

Med forbehold om endringer, og at enkelte grupper med lav deltakelse kan bli slått sammen.

Mat- og drikkestasjoner

Det er flere mat-/drikkestasjoner undervegs, samt en ved målgang, avhengig av hvilket ritt du deltar på.
Vi har også en enkel sykkelservice ved hver mat-/drikkestasjon, om uhellet skulle være ute.

Matstasjon Innhold Antall km til mål
Fuel of Norway KRØKLA Fuel of Norway Sportsdrikk og vann
Kex
Banan
57 km
40 km
45 km
Fuel of Norway TJØNNSÆTRA Fuel of Norway Sportsdrikk og vann
Kex
Banan
46 km
26 km
26 km
Fuel of Norway KRINGSÆTRIN Fuel of Norway Sportsdrikk og vann
Cola
Kex
Banan
31 km og 11 km
11 km
11 km
11 km
Fuel of Norway MÅL Fuel of Norway Sportsdrikk og vann
Banan
Salt potetgull
Suppe m/eventyrbrød
20 km og 0 km
0 km
0 km
0 km

Vær en miljøvenn - benytt søppelsonene ved matstasjonene. Viser til øvrig reglement.

Klasseinndeling

Følgende klasser må ha løst helårslisens, utstedt av det nasjonale sykleforbund tilknyttet UCI:

NC Menn Elite
NC Kvinner Elite

Masters Menn
30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70+

Masters Kvinner
30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70+

JUNIOR
Menn Junior og Kvinner Junior, 17-18 år

Drakter: Deltakere i aktivritt som NC Elite, Masters og Junior må stille i drakt godkjent av egen klubb og NCF.
Utøvere som stiller for sine nasjonale lag må stille i nasjonens drakt, godkjent av UCI.

Alle klasser under kan velge engangslisens eller har løst helårslisens:

 • Furusjøen Rundt-rittet, aldersklasser fra M/K17-18 og alle eldre klasser
 • Furusjøen Rundt Ungdom 21 km, opp til  13-16 år
 • Furusjøen Rundt Trim (alle aldre)
Stadion

Rudland Fjellsenter er området for stadion. Adressen er Breiensdokka 9, 2642 Kvam (Google maps).

Butikk finner man på Ruststugusetra, matservering på Rondablikk og Bjørgebu ca. 2-300 meter fra arena.

 • Stor og moderne toalettvogn
 • Gratis parkering, utvidet slik at det er parkering på begge sider av vegen
 • Dagligvare på Ruststugusetra
 • Restaurant/kafe på Bjørgebu
 • Overnatting på Rondablikk
 • Sekretariat
 • Sykkelvask
 • Nord-Fron Røde Kors Hjelpekors på stadion og rundt i løypa
Sekretariat

Rittkontoret vil være lokalisert ved start-/målområdet på rittdagen:

Rudland Fjellsenter (google maps)
Breiensdokka 9
2642 Kvam

Utdeling av startnummer.

Du kan velge å hente ditt startnummer på Sport 1 Ringebu eller Sport 1 Vinstra om du ønsker. Dette kan du velge i påmeldingen din.

Fredag, dagen før ritt;

 • Sport 1 Ringebu, 09:00 - 16:30
 • Sport 1 Vinstra, 10:00 - 18:00
 • KIWI Kvam, 07:00 - 22:00 alle

Lørdag, rittdagen

 • Furusjøen Rundt Sekretariat, fra kl. 09:00

Tidtakerchip sitter på baksiden av startnummeret og må ikke fjernes eller brettes. Festes i front på sykkelen.

Etteranmelding inntil kl. 10:00 hvis ledige plasser.

Etteranmelding må gjennomføres av deltakeren selv via egen mobil eller egen pc.

Startnummer skal festes på ryggen (kun Elite og Masters) og foran på sykkelen, og skal være godt synlig under hele rittet.

Ved brutt ritt, må ikke målstreken passeres.

Startnummer m/tidtakerchip er for engangsbruk og kastes etter rittet av utøveren.

Selvseeding 65 km

Gjelder kun for Furusjøen Rundt-rittet

Puljestart med inntil 100 ryttere i hver pulje.

Puljene blir satt opp ut i fra selvseeding basert på antatt sluttid (må fylles ut ved påmelding)

Valget er en del av grunnlaget for hvilken pulje du starter i Furusjøen Rundt-rittet.
Har du ingen idè om sannsynlig sluttid, kan du sjekke tidligere resultater.

Ved etteranmelding tar vi forbehold om fulle puljer, og at man må påberegne og starte i første ledige pulje selv om man skulle hatt en antatt bedre sluttid enn øvrige i feltet.

Rittledelse

Generell henvendelse: post@furusjoenrundt.no

Rittleder:

Ole Kristian Rudland, tlf.: 909 49 698, e-post; ok@rudland.no

Arrangementsleder:

Anette Lunde, tlf.: 909 49 647, e-post anette@furusjoenrundt.no

Daglig leder:

Ole Petter Brendstuen, tlf.: 907 78 999, e-post post@kvamil.no

Kommissær:

SK: Svein Erik Torp, Drøbak-Frogn IF

Jury: Tore Elvedal, Gauldal SK

 

Forventet passeringstider og målgang
Start Fuel of Norway Krøkla Fuel of Norway Tjønnsetra Tjønnmorka Fuel of Norway Kringsætrin Vassmillom Mål/runding
NorgesCup Elite Menn, 77 km
11:00 11:45 12:20 12:35 12:50 og 13:50 - 13:20 og 14:05
NorgesCup Elite Kvinner, 60 km
11:00 11:55 12:45 13:05 13:25 - 14:00
MastersCup Menn 30+, 60 km
11:00 11:50 12:30 12:50 13:10 - 13:35
Junior Aktiv Menn, 60 km
11:00 11:50 12:30 12:50 13:10 - 13:35
MastersCup Kvinner 30+, 65 km
11:05 12:05 12:50 13:15 13:35 - 14:20
Junior Aktiv Kvinner, 65 km
11:05 12:05 12:50 13:15 13:35 - 14:20
Furusjøen Rundt-rittet, 65 km
Seedingsritt
Puljestart hvert 5 minutt
11:05
11:10
11:55 12:30 12:50 13:10 - 13:35
Furusjøen Rundt 21 km
Ungdom 13-16 år
Trim
12:30 - - 12:40 12:50 - 13:20
Sperrefrist
 
 
 
Alle 15:15
 
 
17:00
Invitasjon

Nedenfor finner du invitasjon.
Vi gjør oppmerksom på at dette er et ikke-dynamiske dokument, og at ved endringer og oppdatert informasjon henviser vi til vår nettside.

Invitasjon Furusjøen Rundt-rittet 2024 (pdf)
Vær oppmerksom på endringer!

Været på Kvamsfjellet
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR
GULLMEDLEM
SØLVMEDLEM
BRONSEMEDLEM
MEDLEM
SAMARBEIDSPARTNERE
Postboks 61
2642 Kvam
Org.nr: 913 776 909
Telefon: 909 49 647
post@furusjoenrundt.no
crossmenuchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram