Løpet
Løpet
4. september 2021

Furusjøen Rundt-løpet i 2020 er avlyst.

Furusjøen Rundt-løpet går i flotte naturomgivelser og byr på en rekke forskjellige distanser  som gjør det til et flott løp å ta med hele familien på. Furusjøen Rundt-løpet så dagens lys allerede i 1966.

Drikkestasjoner
Toaletter
Kafé/mat
Førstehjelp
Garderobe/dusj
Rennkontor
Start og mål
Mat- og drikkestasjoner
Bra publikumsplass
Parkering
Informasjon
Løypekart og beskrivelse

18 km Furusjøen Rundt-løpet

Marsjen-/løpet starter ved Rudland Fjellsenter, går 500 meter på asfaltert veg opp mot Bjørgebu. Fra her går løpet innover Peer-Gynt Seterveg før den svinger av til venstre mot Årvillingen. Løypa går i lett, flatt terreng langs med Årvillingen på Gamle Hovdeveg videre innover mot Hovde på grusveg og 1. drikkestasjon. Her svinger løypa av mot Fryosen og videre mot Frylisætra.
Fra Frylisætra går løypa videre i terrenget mot Luseby, over Glitra og til Pungen og 2. drikkestasjon.
Løypa går videre på grusveg mot Furusjøbu og Vålåsjåsætrin, og svinger av mot Vassmillom hvor drikkestasjon nr 3 er plassert. Løypa følger så grusveg i vel 3 km opp mot Haugsetra forbi gamle sæterstuler, før den går ned igjen via Rustugusetra mot mål ved Rudland Fjellsenter.

8 km mosjonsløp

Mosjonsløypa starter ved Rudland Fjellsenter, går ca. 500 meter på asfaltert veg opp mot Bjørgebu. Her i fra går marsjen/løpet innover Peer Gynt Seterveg før den svinger av og til venstre ned mot Årvillingen. Løypa går i lett, flatt terreng langs med Årvillingen på Gamle Hovdevegen.
I krysset Gamle Hovdevegen - Furusjøråket skilles løypene, og mosjonsløpet fortsetter ved å svinge til venstre innover Furusjøeråket med Furusjøen og Rondane som kulisser.
Etter underkant av 600 meter svinges det til venstre og man fortsetter på Krokkbekkvegen før man forlater grusveien og over i terreng. Her løper man på grussti, oppbygde klopper og flis, før man kommer til Vassmillom og drikkestasjon etter 4,8 km.
I fra drikkestasjonen og inn til mål følger man nå samme løype som aktivløpet. Grus
3 km opp mot Haugsetra, forbi gamle seterstuler, inn via Ruststugusetra og mot mål på Rudland Fjellsenter.

2 km Ungdom | 1 km Snute

1 km Snute: 9 - 11 år
2 km Ungdom: 12 - 14 år

Starten begynner oppover mot Hotel Rondablikk, før man løper innover mot Haugsetra på grusveier og litt terreng. De første ca 500 metrene løper man mye oppover, men desto lettere nedover mot mål. Oppe på Haugsetra løper man ned og inn til Ruststugusetra og videre på lett grusvei i slak nedover mot mål.
Ute på veien runder 2 km-løypa og løper samme løype to ganger.

Snipp og Snapp

Snipp: 0-5 år
Snapp: 6-8 år

Snapp starter ved hovedveien/parkeringen - løper en hinderbane opp til starten for Snipp rett nedenfor Ruststugusetra. Her runder man løypa og løper samme vei tilbake, krysser veien og inn i mål.

Snipp starter på nedsiden for Ruststugusetra etter at alle fra Snapp har rundt løypa. Her løyper man i en liten hinderbane som inneholder hopp, slalom og andre elementer. Krysser hovedveien og løper deretter inn i mål i samme løype som alle andre.

Reglement

Generell bestemmelse:

Alle deltakere er forpliktet til å følge disse reglene, samt å rette seg etter arrangørens instrukser og anvisninger. Brudd på en eller flere av betingelsene kan medføre diskvalifikasjon.

Påmelding:

All påmeldingen skjer via nettpåmeldingen på våre hjemmesider. Det betales med kort eller faktura og påmeldingen er bindende. Når påmelding og betaling er bekreftet og registrert vil deltageren føres opp på våre offisielle startlister. Om du etter registrert påmelding foretar endringer som medfører redusert pris, vil ikke det overskytende bli refundert.

Personopplysninger

Påmeldingen gir oss også rett til å bruke informasjon knyttet til deltagerens navn, klasse, klubb og resultater på internett. Påmeldingen innebærer også samtykke i at bilder og video kan benyttes og brukes på våre nettsider, i sosiale medier, samt i framtidig markedsføringsmateriell.

Synlig startnummer:

Startnummeret skal bæres synlig på brystet under hele løpet.

Lisens:

Alle deltakere må ha lisens. Lisensvilkårene fra forbudet finner du her, Barn fram til 13 års alder er forsikret gjennom idrettens barneforsikring.

Ørepropper med lyd:

På veg åpen for allminnelig ferdsel er det er ikke tillatt å bruke lyd på øret (mobil, ipod ol) pga. trafikksikkerheten. Kan benyttes i terrenget om ønskelig.

Avlysning:

Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen "force majeure", beholder arrangør startkontingenten.

Sykdom og refusjon:

All påmelding er bindende. Ingen del av startkontingenten blir refundert i tråd med generelle regler for tidsbestemte arrangementer.

Tidtakerbrikker:

Det benyttes Emit tidtakerbrikke. Brikkekontroll er obligatorisk, og det er deltakerens ansvar å få testet sin brikke. Løpere som ikke har fungerende brikke kan risikere å ikke bli registrert med sluttid.
Mistet tidtakerbrikke fører til erstatningskrav på kr 1.000,-.

Deltagers ansvar:
Deltagere er ansvarlig for at alle personlige opplysninger er korrekte.
Deltagere er ansvarlig for at opplysninger i påmeldingen samsvarer med valg av trasé og klasse
Deltagere er ansvarlig for å hente ut sin deltagerkonvolutt i god tid før egen start.
Deltager kan bli avkrevd legitimasjon ved avhenting av startnummer.
Deltagere er pålagt å følge gjeldende lover for trafikk på allmenn vei. For øvrig skal arrangørens merking og anvisninger følges fra start til mål.

Natur og søppel:

Rondane og Kvamsfjellet har en vakker, men sårbar natur. Det er viktig for oss som arrangør å søre for at Furusjøen Rundt ikke ødelegger dette.

VÆR EN MILJØVENN - BENYTT SØPPEL-/DROPPSONER VED DRIKKESTASJONENE.
Det er nulltolleranse for forsøpling langs traseen. Forsøpling blir straffet med 10 minutter tillegg i tid.

Brutt løp og/eller skader:

Alle oppfordrer å melde til sekretariatet umiddelbart om de bryter løpet. Henvend deg til nærmeste vaktpost.
Oppdager du skadde personer underveis i løpet, meld dette til nærmeste funksjonær eller Røde Kors personell. Prøv å skaff deg oversikt over omfanget av skaden og posisjonen på skadestedet. Ring eventuelt til Røde Kors - telefonnummer står på baksiden av ditt startnummer.

Startkontigent og lisenser

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer løp, og kommer i tillegg til startkontingent.

DistanseStartkontingent - 1. augustStartkontingent - 2. august - 1. septemberStartkontingent - 4. september
18 km Furusjøen Rundt-løpet
230,-310,-400,-
8 km Furusjøen Rundt-marsjen
180,-260,-350,-
8 km Furusjøen Rundt Familie
415,-415,-750,-
2 km Furusjøen Rundt Ungdom
50,-85,-100,-
1 km Furusjøen Rundt Snute
50,-85,-100,-
Snipp (0-5år) og Snapp (6-8år)
20,-50,-50,-

Familiepåmelding gjelder for inntil 5 personer i samme husstand/adresse, hvorav minst èn personer er over 18 år (må registreres først i påmeldingen, deretter øvrige familiemedlemmer).
Familie gjelder kun for 8 km, og alle må delta på samme distanse.

Er du medlem av Kondis - og ønsker å løpe Furusjøen Rundt-løpet? Ta kontakt for rabattert startkontingent.

Lisens

Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år.

Barn under 13 år har dekket lisens via idrettens barneforsikring.

Alle som ved påmelding krysser av for å ha helårslisens kan bli avkrevd bevis ved henting av startnummer.

Engangslisens kjøes hos arrangøren og gjelder kun for det løpet.
Det understrekes at alle skal ha løst NFIF (Norges Friidrettsforbund) sin lisens fra og med det året man fyller 13 år, uavhengig av når på året man fyller år.

Priser på engangslisens beregnes ut i fra sum på startkontingent:

StartkontigentEngangslisens
50 - 100Kr. 20,-
101 - 250Kr. 30,-
251 - 400Kr. 40,-
401 <Kr. 50,-
Premiering

I tillegg til nedenforstående premiering har vi en rekke uttrekkspremier gitt av våre sponsorer. Utrekkspremier hentes ut på premiebordet. Oppslag om vinnere på informasjonstavlen på stadion.

18 km Furusjøen Rundt-løpet
1. premie
2. premie
3. premie
Alle
1000,-
750,-
500,-
Medalje
8 km Furusjøen Rundt-marsjen
1. premie
2. premie
3. premie
Alle
Gavepremie
Gavepremie
Gavepremie
Medalje
2 km Furusjøen Rundt Ungdom
Alle deltakereMedalje
1 km Furusjøen Rundt Snute
Alle deltakereMedalje
Snipp
Snapp
Alle deltakereFurusjøen Rundt-medalje

Pengepremiene er i form av gavekort fra Sport 1 og er i norske kroner.

Deltakerpremie: I lag med startnummeret får alle deltakere sin egen Furusjøen Rundt-buff.

Premier ettersendes ikke.

Starttider

Etteranmelding: Senest en time før start

DistanseLøpStarttid
18 km
Furusjøen Rundt-løpet12:00
8 km
Furusjøen Rundt-marsjen12:10
2 km
Furusjøen Rundt Ungdom12:20
1 km
Snute12:20
Snapp
Snapp12:30
Snipp
Snipp12:35
Mat- og drikkestasjoner

Det er tre mat-/drikkestasjoner undervegs, avhengig av hvilken distanse du deltar på.

Fuel of Norway Fryosen
Fuel of Norway sportsdrikke og vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde havrebar
Banan
18 km
Fuel of Norway Pungen
Fuel of Norway sportsdrikke og vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde havrebar
Banan
18 km
Fuel of Norway Vassmillom
Cola
Fuel of Norway sportsdrikke og vann
Furusjøen Rundt hjemmelagde havrebar
Banan
18 km
8 km
Fuel of Norway Mål
Fuel of Norway sportsdrikke og vann
Furusjøen Rundt-bar
Øyens Hjemmebakeri fettbrød
Banan
Tomatsuppe m/makaroni
Kun for Snipp-Snapp-Snute i tillegg til overstående: Saft
18 km
8 km
2 km
1 km
Snipp Snapp

Under arbeid

Matstasjonskart - slik finner du fram på matstasjonen:

 

 

Kvalitetsløp

Furusjøen Rundt-løpet er et Kvalitetsløp - en sertifisering/godkjenning i samarbeid med Norsk organisasjon for kondisjonsidrett (Kondis)

Er du medlem av Kondis - og ønsker å løpe Furusjøen Rundt-løpet? Ta kontakt for rabattert startkontingent.

Furusjøen Rundt-løpet 18 km, ble kontrollmålt i 2017 og er gyldig til 2022.

 

 

Stadion

Rudland Fjellsenter er området for stadion. Adressen er: Breiensdokka 9, 2642 Kvam

Gratis parkering
Kiosksalg (kortterminal)
Sekretariat fra kl. 10.00
Stor toalettvogn m/Purell Hånddesinfeksjon fra Krisko
Garderober i enden av serveringsteltet på stadion
Garderober med dusj i Kvam Idrettspark (12 km fra stadion)

Sekretariat

Frist for påmelding:
Onsdag før løpet kl 23.59 via vår nettside

Vi anbefaler alle om å melde seg på via nettsiden innen fristen.
Dette for å unngå kø og forsinkelser på løpsdagen, samt at forhåndspåmeldingen danner grunnlaget for startlisten som annonseres på nettsiden før løpet.

Snipp-Snapp-Snute: Forhåndspåmelding via nettsiden, frist er onsdag før løpet kl. 23.59.
For barn opp til 8 år, er fristen for etteranmelding kl 11.30 på løpsdagen.

Åpent på løpsdagen: Fra kl. 10:00

Utdeling av startnummer. Startnummer festes på brystet og må være synlig under hele konkurransen.
Ved brutt løp eller ikke start (DNS) tas tidtakerbrikken av og leveres i sekretariatet uten å passere målstreken.

Muligheter for etteranmelding inntil en time før løpsstart, med forbehold om fulle klasser.

Kortterminal. Vipps.

Man kan velge å hente sitt startnummer hos Sport 1 Ringebu eller Sport 1 Vinstra i den gitte butikks åpningstid på fredag før løpet. Ved påmelding velger du ønsket sted for uthenting, enten i sportsbutikk eller vårt eget sekretariat:
Sport 1 Ringebu (09:00 - 16:30)
Sport 1 Vinstra (10:00 - 18:00)
-uavhentete startnummer blir tilgjengelig i sekretariatet på løpsdagen.

Kontaktinfo

Spørsmål, kommentarer eller andre ting? Ta kontakt med oss.

Generelle henvendelser: post@furusjoenrundt.no

Arrangementsleder:

Anette Lunde, tlf.: 909 49 647, e-post anette@furusjoenrundt.no

Daglig leder:

Ole Petter Brendstuen, tlf.: 907 78 999, e-post post@kvamil.no

Gjør oppmerksom på at ved ferieavvikling og i helger kan det være noe lengre svartid. Takk for forståelsen.

Været på Kvamsfjellet
GENERALSPONSOR
HOVEDSPONSOR
GULLMEDLEM
SØLVMEDLEM
BRONSEMEDLEM
MEDLEM
SAMARBEIDSPARTNERE
Postboks 61
2642 Kvam
Org.nr: 913 776 909
Telefon: 909 49 647
post@furusjoenrundt.no
arrow-circle-rightcrossmenuchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram